top of page
AdobeStock_430367011.jpeg

Witaj w firmie LiczyBabka

Dla wszystkich potrzeb związanych z rachunkowością

LiczyBabka specjalizuje się w różnorodnych usługach księgowych i doradczych zapewniając wyjątkowe wsparcie w biznesie.

Home: Witaj

LiczyBabka

Twoja zaufana księgowa

Biuro Rachunkowe | LiczyBabka Agnieszka Dębska-Szkuta | Warszawa to niezależne polskie biuro rachunkowe zlokalizowane w centrum Warszawy przy ulicy Twardej 44, świadczące kompleksowe usługi księgowo – podatkowe dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. LiczyBabka oferuje kompleksową obsługę księgowo - podatkową wraz z doradztwem gospodarczym w zakresie: prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodówkadr i płac, rozliczeń podatkowych, rozliczeń z ZUS oraz obsługę mniejszych podatników rozliczających w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Dzięki harmonijnej współpracy LiczyBabka buduje z Klientami trwałe relacje oparte na zaufaniu, odpowiedzialności i rzetelności oferując swoją wiedzę i doświadczenie w procesie tworzenia i kontynuacji działalności oraz weryfikacji informacji i rozliczeń w sferze finansowej.

AdobeStock_415468452.jpeg
Home: O nas

Nasze usługi

Zindywidualizowane podejście do księgowej obsługi każdego Klienta

Księgi Rachunkowe

Pełny zakres usług prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz standardami międzynarodowymi (MSR/MSSF), sporządzanie deklaracji VAT, zeznań rocznych, sprawozdań finansowych. Nasza oferta kierowana jest do podmiotów gospodarczych zobligowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku. (Ceny ustalane są indywidualnie na podstawie zapytania ofertowego. Przykładowo: obsługa księgowa firmy do 10 dokumentów miesięcznie to koszt 500,- zł. plus VAT)

Księga Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie KPiR, sporządzanie deklaracji VAT, kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy, zeznań rocznych, prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupu (rejestrów) VAT, prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Sporządzanie miesięcznych / kwartalnych zestawień przychodów i kosztów podatkowych na podstawie zapisów w KPiR, sporządzanie i składnie raportów, sprawozdań do organów statystycznych administracji państwowej: GUS, NBP oraz innych organów i instytucji finansowych. (Ceny ustalane są indywidualnie na podstawie zapytania ofertowego. Przykładowo: obsługa księgowa firmy do 10 dokumentów miesięcznie to koszt 180,- zł. plus VAT)

Ryczałt, Karta Podatkowa

Prowadzenie ewidencji przychodów, ewidencji sprzedaży oraz zakupu (rejestrów) VAT, prowadzenie wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażanie zgodnie z art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 
sporządzanie i składanie do US miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT, PIT, ZUS i innych. (Ceny ustalane są indywidualnie na podstawie zapytania ofertowego. Przykładowo: obsługa księgowa firmy do 10 dokumentów miesięcznie to koszt 130,- zł. plus VAT)

Kadry i Płace

Zarządzanie i prowadzenie kompleksowej dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa pracy. Nadzór nad poprawnością i kompletnością całego procesu zatrudnienia, stałe doradztwo kadrowe. Obsługa płacowa obejmuje przekazywanie do ZUS pełnej dokumentacji w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, sporządzanie listy płac, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. (Ceny ustalane są indywidualnie na podstawie zapytania ofertowego. Przykładowo: obsługa kadrowo-płacowa za pracownika w trybie miesięcznym to koszt 50,- zł. plus VAT)

Doradztwo podatkowe

Wyjaśnienia i interpretacje prawno-podatkowe zgodnie z zapytaniem Klienta. Dodatkowo: ocena planowanych strategii podatkowych, weryfikacja ich zgodności z prawem podatkowym, przygotowanie wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego, weryfikacja sporządzonych deklaracji podatkowych, przygotowywanie polityki podatkowej przedsiębiorstwa, reprezentowanie podczas postępowań, kontroli podatkowych i celno- skarbowych. (Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od problematyki, na podstawie zapytania ofertowego. Interpretacje prawno-podatkowe nie wymagające dodatkowych nakładów to koszt 80,- zł. plus VAT)

Pomoc administracyjno-biurowa

Sporządzanie sprawozdań, kalkulacji i raportów na życzenie Klienta, sporządzanie pism, umów najmu i pracowniczych, biznesplanów, odpowiedzi do urzędów i kontrahentów. Tworzenie archiwum przyzakładowego, organizacja pracy biurowej w siedzibie Klienta. Ceny ustalane są indywidualnie na podstawie zapytania ofertowego. Sporządzanie sprawozdań, kalkulacji i raportów na życzenie Klienta, sporządzanie pism, umów najmu i pracowniczych, biznesplanów, odpowiedzi do urzędów i kontrahentów to koszt (w zależności od aspektowości zamówienia) od 30,- zł. plus VAT.

Home: Usługi
AdobeStock_448894251.jpeg

LiczyBabka

Wszechstronne wsparcie księgowe, podatkowe i doradcze

LiczyBabka świadczy usługi księgowo-doradcze na najwyższym poziomie. Oferuje wszechstronne wsparcie w atrakcyjnych cenach i wielu możliwościach dopasowanych do potrzeb Klienta. LiczyBabka uwalnia Przedsiębiorców od kłopotliwej biurokracji i śledzenia ciągłych zmian w prawie podatkowym pozwalając Im skupić się na rozwijaniu swoich biznesowych celów, planów i pasji.

Home: Kim jesteśmy?

Kontakt

Prosimy w polu Wiadomość zawrzeć podstawowe informacje dot. prowadzonej działalności: forma prawna, forma rozliczeń podatkowych, rodzaj prowadzonej działalności (handel, usługi, produkcja lub inna), podatnik VAT, średnia liczba dokumentów księgowych miesięcznie, liczba zatrudnionych i inne istotne informacje.

Dziękujemy za przesłanie!

Home: Kontakt
bottom of page